مطالب ادبی و فرهنگی

سلام دوستان عزیز .به وبلاگم خوش آمدید .امید دارم از بخش های متنوع وب کمال استفاده رو ببرید

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نمونه سوال اول دبیرستان» ثبت شده است

باسمه تعالی : نمونه سوالات زبان فارسی 1 همراه با پاسخ تشریحی

الف)نگارش : 5 نمره

1-کدام یک از ویرایش ها مربوط به جنبه های دستوری و نگارشی و املایی اثر است؟ 5 /0 نمره

2- عبارت زیر را نشانه گذاری کنید:  5 /0 نمره

پیامبر فرمودند: طلب دانش بر هر مسلمانی واجب است

3- کدام یک از انواع نوشته ها بیش تر از هنر مشاهده بهره مند است؟ 5 /0 نمره

4- کلمات و عبارتهای دشوار و پر تکلف در کدام یک از نوشته ها دیده نمی شود؟5 /0 نمره

5- نوشته ای که به سوالاتی از قبیل:«امروز چه حادثه ی مهمی برایم اتفاق افتاد؟ یا با چه کسانی برخورد داشته ام؟ و غیره... بپردازد ،جز کدام یک از نوشته است؟5 /0 نمره

6-پیام های تبریک،جز کدام یک از انواع نامه ها محسوب می شود؟5 /0 نمره

7- کدام یک از انواع نامه صمیمی تر و بی تکلف تر هستند؟5 /0 نمره

8- به جای واژگان زیر برابرهای مناسب بنویسید؟ 5 /0 نمره

الف)من غیر مستقیم                  ب)مستعمل

9- چرا در نوشتار امروز به کاربردن عبارت«گفته آمد»نادرست است؟5 /0 نمره

10- توصیف،یکی از راه های پرورش مطلب است که در انواع نوشته های................  و  .................کاربرد دارد؟5 /0 نمره

ب) زبان شناسی : 4 نمره

1- مهمترین ویژگی زبان انسان چیست؟  1 نمره

2- شکل های مختلف زبان را نام ببرید؟5 /0 نمره

3- وظیفه گویش شناسی چیست؟5 /0 نمره

4-رابطه ی معنایی میان کلمات زیررا بنویسید؟5 /0 نمره

الف)ورزش و فوتبال                     ب)سرخ و سبز

5- کدام بخش از دستور زبان به بررسی وطبقه بندی نشانه های ساده می پردازد؟5 /0 نمره

6- عبارت « شنیده بودم »جزءِ کدام یک از گروههای زبانی است؟5 /0 نمره

7- کدام یک از سطح های جداگانه ی زبان به بررسی معنای انواع تکواژها و جمله ها می پردازد؟5 /0 نمره

ج)املا و بیاموزیم : 3 نمره

1-شکل صحیح کلمه های نادرست را ،در جمله های زیر بنویسید؟75/0 نمره

الف)پروین اعتصامی شاعره ی متعهد و برجسته ی ایران است.           ب)خبر قبولی دوسنم را تلفناً گفتم

 2- دو مورد از ویژگی های املای تقریری را بنویسید؟  1  نمره

3- کدام یک از جمله های زیر نادرست است؟75/0 نمره

الف) من له و علیه کسی صحبت نمی کنم             ب) من برله و بر علیه کسی صحبت نمی کنم   

4- املای کدام یک از کلمات زیر نادرست است؟ صحیح آن هارا بنویسید: 5 /0 نمره

هما سعادت  - حلقه های اذکار  - موسم حج گذاری

 

 

ج) دستور زبان : 8 نمره

1-  از مصدر « دیدن»ماضی بعید و مضارع اخباری(سوم شخص مفرد) بسازید؟5 /0 نمره

2- هسته ی گروه اسمی را در « همین دو کتاب ادبیات فارسی» مشخص کنید؟25/0 نمره

3- در جمله « عمر شتابان می گذرد »خبر و صاحب خبر را مشخص کنید؟5 /0 نمره

4- اجزای جمله زیر را تعیین کنید؟75/0 نمره

زنبور عسل حشره ی کوچک و مفید است.

5- کدام یک از اسم های زیر مرکب و کدام مشتق است؟75/0 نمره

کتابخانه / زاغچه / نی لبک

6- اگر واژه ی «گل»هسته ی گروه اسمی باشد آن را با دو وابسته پیشین بنویسید؟ 5 /0 نمره

7-واژه ی « گل » را با نقش نماهای حرف ندا و کسره در جمله جداگانه بنویسید؟5 /0 نمره

8- ضمایر را در جمله زیر مشخص کرده و نوع آن ها را بنوسید؟5 /0 نمره

« ای کسی که به جامه خویش فرو پیچیده ای ،جامه ات را پاکیزه ساز. »

9- دراین دو جمله به جای ضمیر شخصی جدا ،ضمیر پیوسته بیاورید؟5 /0 نمره

خواهر ایشان آمده بود و سراغ شما را می گرفت.

10- درجمله زیر قیدها را مشخص کنید؟5 /0 نمره

الف) این سلسله سنگ ها ی بزرگ ،کاملاً مشرف ماست.                   ب)دیروز هوای تهران گرم بود.

11-نمودار زیر را با افزودن گروه اسمی مناسب کامل کنید؟ 75/0 نمره

    وابسته              هسته             وابسته

صفت مبهم            اسم          صفت بیانی ساده

 

12- نوع نقش نماها را در جمله زیر مشخص کنید ؟ 25/0 نمره

الف)ای خدای بزرگ، نور ایمان را برقلب ما بتابان                 ب)  آموزگارت را دیدم

13- دو جمله بسازید که در یکی پیوند وابسته ساز « اگر » و در دیگری پیوند هم پایه ساز « اما »به کار رفته باشد؟ 75/0 نمره

14- واژه ی « دلاورانه»را در جمله ای به عنوان قید به کار ببرید؟5 /0 نمره

15- برای واژه ی « دریا »یک مضاف الیه بنویسید؟ 5 /0 نمره

 

 

پاسخنامه زبان فارسی

الف)نگارش

1- ویرایش زبانی و ساختاری     2- پیامبر فرمودند: «طلب دانش بر هر مسلمانی واجب است. »

3- توصیف      4- ساده نویسی      5- خاطره نویسی و یادداشت روزانه (یک مورد)       6- نامه های رسمی

7- نامه های خصوصی و دوستانه         8- الف)پوشیده ،به طور غیر مستقیم   ب) کهنه ، کار کرده ، استفاده شده

9- زیرا ساختاری آن ها کهن است       10- زبان علمی و زبان ادبی

 

ب) زبان شناسی

1- دوساختی بودن آن      2- گونه ،لهجه ،گویش    3- مطالعه و بررسی گویش های جغرافیایی و اجتماعی است

4- الف) تضمن     ب)ترادف       5- بخش صرف       6- گروه فعلی       7- معنا شناسی

ج)املا و بیاموزیم :

1- الف) شاعر متعهد     ب) تلفنی

2- به کمک املای تقریری: مهارت گوش کردن را کسب می کنیم/با تلفظ صحیح کلمات و جملات آشنا می شویم / دقت و حافظه ی خود را تقویت می کنیم / شنیده ها را بهتر درک می کنیم / گفتار را به نوشتار تبدل می کنیم / شنیده ها را درست،زیبا، و خوانا می نویسیم.(دو مورد)

3- جمله « ب » / آوردن پسوند « بر» قبل از «له  و علیه » نادرست است.    4-همای سعادت  /  موسم حج گزاری

 

ج) دستور زبان :

1- ماضی بعید: دیده بود / مضارع اخباری : می بیند

2- کتاب

3- عمر : صاحب خبر (نهاد) / شتابان می گذرد: خبر

4- زنبور عسل: نهاد / حشره کوچک و مفید: مسند / است: فعل

5- کتابخانه : مرکب / زاغچه : مشتق

6- آن دو گل یا بهترین گل ، آن گل

7- نشانه ندا: ای گل، توزیبایی   / نقش نمای اضافه : برگِ گل بسیار لطیف است

8-  خویش : ضمیر مشترک /جامه ات : ضمیر شخصی پیوسته

9- خواهر ایشان: خواهرشان / سراغ شما : سراغتان

10- الف) کاملا            ب) دیروز

11- هر گل سرخ

12- ای نشانه ندا   / را نشانه مفعول

13- اگر درس بخوانی قبول می شوی / من به مدرسه رفتم اما آموزگار نیامد

14- سربازان اسلام دلاورانه با دشمن جنگیدند

15- دریای مازندران

« موفقیت شما نهایت آرزوی قلبی ماست »

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۹:۵۱
زهرا اسکندری