مطالب ادبی و فرهنگی

سلام دوستان عزیز .به وبلاگم خوش آمدید .امید دارم از بخش های متنوع وب کمال استفاده رو ببرید

۹ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۴ ثبت شده است

  نمونه1  سوال پایانی  ادبیات دوم کلیه رشته ها              برای دانلود روی لینک روبرو کلیک کنید                                دانلود

برای دریافت  بیشتر روی ادامه کلیک کنید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۹:۴۰
زهرا اسکندری
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۹:۳۲
زهرا اسکندری

باسمه تعالی : نمونه سوالات زبان فارسی 1 همراه با پاسخ تشریحی

الف)نگارش : 5 نمره

1-کدام یک از ویرایش ها مربوط به جنبه های دستوری و نگارشی و املایی اثر است؟ 5 /0 نمره

2- عبارت زیر را نشانه گذاری کنید:  5 /0 نمره

پیامبر فرمودند: طلب دانش بر هر مسلمانی واجب است

3- کدام یک از انواع نوشته ها بیش تر از هنر مشاهده بهره مند است؟ 5 /0 نمره

4- کلمات و عبارتهای دشوار و پر تکلف در کدام یک از نوشته ها دیده نمی شود؟5 /0 نمره

5- نوشته ای که به سوالاتی از قبیل:«امروز چه حادثه ی مهمی برایم اتفاق افتاد؟ یا با چه کسانی برخورد داشته ام؟ و غیره... بپردازد ،جز کدام یک از نوشته است؟5 /0 نمره

6-پیام های تبریک،جز کدام یک از انواع نامه ها محسوب می شود؟5 /0 نمره

7- کدام یک از انواع نامه صمیمی تر و بی تکلف تر هستند؟5 /0 نمره

8- به جای واژگان زیر برابرهای مناسب بنویسید؟ 5 /0 نمره

الف)من غیر مستقیم                  ب)مستعمل

9- چرا در نوشتار امروز به کاربردن عبارت«گفته آمد»نادرست است؟5 /0 نمره

10- توصیف،یکی از راه های پرورش مطلب است که در انواع نوشته های................  و  .................کاربرد دارد؟5 /0 نمره

ب) زبان شناسی : 4 نمره

1- مهمترین ویژگی زبان انسان چیست؟  1 نمره

2- شکل های مختلف زبان را نام ببرید؟5 /0 نمره

3- وظیفه گویش شناسی چیست؟5 /0 نمره

4-رابطه ی معنایی میان کلمات زیررا بنویسید؟5 /0 نمره

الف)ورزش و فوتبال                     ب)سرخ و سبز

5- کدام بخش از دستور زبان به بررسی وطبقه بندی نشانه های ساده می پردازد؟5 /0 نمره

6- عبارت « شنیده بودم »جزءِ کدام یک از گروههای زبانی است؟5 /0 نمره

7- کدام یک از سطح های جداگانه ی زبان به بررسی معنای انواع تکواژها و جمله ها می پردازد؟5 /0 نمره

ج)املا و بیاموزیم : 3 نمره

1-شکل صحیح کلمه های نادرست را ،در جمله های زیر بنویسید؟75/0 نمره

الف)پروین اعتصامی شاعره ی متعهد و برجسته ی ایران است.           ب)خبر قبولی دوسنم را تلفناً گفتم

 2- دو مورد از ویژگی های املای تقریری را بنویسید؟  1  نمره

3- کدام یک از جمله های زیر نادرست است؟75/0 نمره

الف) من له و علیه کسی صحبت نمی کنم             ب) من برله و بر علیه کسی صحبت نمی کنم   

4- املای کدام یک از کلمات زیر نادرست است؟ صحیح آن هارا بنویسید: 5 /0 نمره

هما سعادت  - حلقه های اذکار  - موسم حج گذاری

 

 

ج) دستور زبان : 8 نمره

1-  از مصدر « دیدن»ماضی بعید و مضارع اخباری(سوم شخص مفرد) بسازید؟5 /0 نمره

2- هسته ی گروه اسمی را در « همین دو کتاب ادبیات فارسی» مشخص کنید؟25/0 نمره

3- در جمله « عمر شتابان می گذرد »خبر و صاحب خبر را مشخص کنید؟5 /0 نمره

4- اجزای جمله زیر را تعیین کنید؟75/0 نمره

زنبور عسل حشره ی کوچک و مفید است.

5- کدام یک از اسم های زیر مرکب و کدام مشتق است؟75/0 نمره

کتابخانه / زاغچه / نی لبک

6- اگر واژه ی «گل»هسته ی گروه اسمی باشد آن را با دو وابسته پیشین بنویسید؟ 5 /0 نمره

7-واژه ی « گل » را با نقش نماهای حرف ندا و کسره در جمله جداگانه بنویسید؟5 /0 نمره

8- ضمایر را در جمله زیر مشخص کرده و نوع آن ها را بنوسید؟5 /0 نمره

« ای کسی که به جامه خویش فرو پیچیده ای ،جامه ات را پاکیزه ساز. »

9- دراین دو جمله به جای ضمیر شخصی جدا ،ضمیر پیوسته بیاورید؟5 /0 نمره

خواهر ایشان آمده بود و سراغ شما را می گرفت.

10- درجمله زیر قیدها را مشخص کنید؟5 /0 نمره

الف) این سلسله سنگ ها ی بزرگ ،کاملاً مشرف ماست.                   ب)دیروز هوای تهران گرم بود.

11-نمودار زیر را با افزودن گروه اسمی مناسب کامل کنید؟ 75/0 نمره

    وابسته              هسته             وابسته

صفت مبهم            اسم          صفت بیانی ساده

 

12- نوع نقش نماها را در جمله زیر مشخص کنید ؟ 25/0 نمره

الف)ای خدای بزرگ، نور ایمان را برقلب ما بتابان                 ب)  آموزگارت را دیدم

13- دو جمله بسازید که در یکی پیوند وابسته ساز « اگر » و در دیگری پیوند هم پایه ساز « اما »به کار رفته باشد؟ 75/0 نمره

14- واژه ی « دلاورانه»را در جمله ای به عنوان قید به کار ببرید؟5 /0 نمره

15- برای واژه ی « دریا »یک مضاف الیه بنویسید؟ 5 /0 نمره

 

 

پاسخنامه زبان فارسی

الف)نگارش

1- ویرایش زبانی و ساختاری     2- پیامبر فرمودند: «طلب دانش بر هر مسلمانی واجب است. »

3- توصیف      4- ساده نویسی      5- خاطره نویسی و یادداشت روزانه (یک مورد)       6- نامه های رسمی

7- نامه های خصوصی و دوستانه         8- الف)پوشیده ،به طور غیر مستقیم   ب) کهنه ، کار کرده ، استفاده شده

9- زیرا ساختاری آن ها کهن است       10- زبان علمی و زبان ادبی

 

ب) زبان شناسی

1- دوساختی بودن آن      2- گونه ،لهجه ،گویش    3- مطالعه و بررسی گویش های جغرافیایی و اجتماعی است

4- الف) تضمن     ب)ترادف       5- بخش صرف       6- گروه فعلی       7- معنا شناسی

ج)املا و بیاموزیم :

1- الف) شاعر متعهد     ب) تلفنی

2- به کمک املای تقریری: مهارت گوش کردن را کسب می کنیم/با تلفظ صحیح کلمات و جملات آشنا می شویم / دقت و حافظه ی خود را تقویت می کنیم / شنیده ها را بهتر درک می کنیم / گفتار را به نوشتار تبدل می کنیم / شنیده ها را درست،زیبا، و خوانا می نویسیم.(دو مورد)

3- جمله « ب » / آوردن پسوند « بر» قبل از «له  و علیه » نادرست است.    4-همای سعادت  /  موسم حج گزاری

 

ج) دستور زبان :

1- ماضی بعید: دیده بود / مضارع اخباری : می بیند

2- کتاب

3- عمر : صاحب خبر (نهاد) / شتابان می گذرد: خبر

4- زنبور عسل: نهاد / حشره کوچک و مفید: مسند / است: فعل

5- کتابخانه : مرکب / زاغچه : مشتق

6- آن دو گل یا بهترین گل ، آن گل

7- نشانه ندا: ای گل، توزیبایی   / نقش نمای اضافه : برگِ گل بسیار لطیف است

8-  خویش : ضمیر مشترک /جامه ات : ضمیر شخصی پیوسته

9- خواهر ایشان: خواهرشان / سراغ شما : سراغتان

10- الف) کاملا            ب) دیروز

11- هر گل سرخ

12- ای نشانه ندا   / را نشانه مفعول

13- اگر درس بخوانی قبول می شوی / من به مدرسه رفتم اما آموزگار نیامد

14- سربازان اسلام دلاورانه با دشمن جنگیدند

15- دریای مازندران

« موفقیت شما نهایت آرزوی قلبی ماست »

 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۹:۵۱
زهرا اسکندری

داستانک انگلیسی-دختر کوچولو

"How did the human race appear?"

دختر کوچولویی از پدرش سوال کرد"چطور نژاد انسانها بوجود آمد؟"

The Father answered "God made Adam and Eve; they had children; and so all mankind was made"

پدر جواب داد"خدا آدم و حوا را خلق کرد, آنها بچه آوردند سپس همه نوع بشر بوجود آمدند"

 

Two days later the girl asked her mother the same question.

 دو روز  بعد دختره همون سوال را از مادرش پرسید .

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ ارديبهشت ۹۴ ، ۰۷:۲۶
زهرا اسکندری

داستان کوتاه انگلیسی از جمله منابعی هستند که به راحتی باعث پیشرفت در آموزش زبان انگلیسیمیشوند. داستان های انگلیسی که با طنز آمیخته شده باشند بسیار جالب هستند و میتوان گفت داستان های خنده دار انگلیسی از جمله داستانهای کوتاه پرطرفدار هستند. در این پست یک داستان انگلیسی کوتاه آورده شده است. در این داستان طنز کوتاه با زرنگی یک زن طرف میشویم. ا ما این داستان رو ترجمه کردیم و در پایین به همراه معنی لغات دشوار قرار دادیم. از سری داستان های انگلیسی رایگان .

There was a man who worked all of his life and saved all of his

money. He was a real miser ١  when it came to his money. He loved

money more than just about anything, and just before he died, he

said to his wife, "Now listen, when I die, I want you to take all my

money and place it in the casket ٢ with me. I wanna take my

money to the afterlife."

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ ارديبهشت ۹۴ ، ۰۷:۲۱
زهرا اسکندری

زندگی کنیم

هرگز هیچ روز زندگیت را سرزنش نکن
روز خوب به تو شادی میدهد،
روز بد به تو تجربه ،
و بدترین روز به تو درس میدهد ...!
فصلها برای درختان هر سال تکرار میشود ،
اما فصلهای زندگی انسان تکرار شدنی نیست ...
تولد، کودکی ،جوانی ، پیری و دیگر هیچ ...
تنها زمانی صبور خواهی شد که صبر را یک قدرت بدانی نه یک ضعف!
آنچه ویرانمان میکند، روزگار نیست،
حوصله کوچک و آرزوهای بزرگ است ...! 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۷ ارديبهشت ۹۴ ، ۰۷:۰۲
زهرا اسکندری

متشکرم 

چند روز پیش، "یولیا واسیلی اونا" پرستار بچه‌هایم را به اتاقم دعوت کردم تا با او تسویه حساب کنم.
به او گفتم: - بنشینید یولیا.می‌دانم که دست و بالتان خالی است، اما رو در بایستی دارید و به زبان نمی‌آورید. ببینید، ما توافق کردیم که ماهی سی روبل به شما بدهم. این طور نیست؟
چهل روبل.
نه من یادداشت کرده‌ام. من همیشه به پرستار بچه‌هایم سی روبل می‌دهم. حالا به من توجه کنید. شما دو ماه برای من کار کردید.
دو ماه و پنج روز دقیقا.
دو ماه. من یادداشت کرده‌ام، که می‌شود شصت روبل. البته باید نه تا یکشنبه از آن کسر کرد.همان‌طور که می‌دانید یکشنبه‌ها مواظب "کولیا" نبوده‌اید و برای قدم زدن بیرون می‌رفتید. به اضافه سه روز تعطیلی...
"
یولیا واسیلی اونا" از خجالت سرخ شده بود و داشت با چین‌های لباسش‌ بازی می‌کرد ولی صدایش در نمی‌آمد.
سه تعطیلی. پس ما دوازده روبل را برای سه تعطیلی و نه یکشنبه می‌‌گذاریم کنار... "کولیا" چهار روز مریض بود. آن روزها از او مراقبت نکردید و فقط مواظب "وانیا" بودید. فقط "وانیا" و دیگر این که سه روز هم شما دندان درد داشتید و همسرم به شما اجازه داد بعد از شام دور از بچه‌ها باشید. دوازده و هفت می‌شود نوزده. تفریق کنید. آن مرخصی‌ها، آهان شصت منهای نوزده روبل می‌ماند چهل و یک روبل. درسته؟
چشم چپ یولیا قرمز و پر از اشک شده بود. چانه‌اش می‌لرزید. شروع کرد به سرفه کردن‌های عصبی. دماغش را بالا کشید و چیزی نگفت.
-... 
و بعد، نزدیک سال نو، شما یک فنجان و یک نعلبکی شکستید. دو روبل کسر کنید.فنجان با ارزش‌تر از اینها بود. ارثیه بود. اما کاری به این موضوع نداریمقرار است به همه حساب‌ها رسیدگی کنیم و... اما موارد دیگر... به خاطر بی‌مبالاتی شما "کولیا" از یک درخت بالا رفت و کتش را پاره کرد. ده تا کسر کنید... همچنین بی‌توجهی شما باعث شد کلفت‌خانه با کفش‌های "وانیا" فرار کند. شما می‌بایست چشم‌هایتان را خوب باز می‌کردید. برای این کار مواجب خوبی می‌گیرید. پس پنج تای دیگر کم می‌کنیم... دردهم ژانویه ده روبل از من گرفتید...
یولیا نجوا کنان گفت:

  
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ ارديبهشت ۹۴ ، ۰۸:۵۰
زهرا اسکندری

داستان عاشقانه انگلیسی با ترجمه فارسی – رمانتیک

داستان های انگلیسی طرفداران زیادی برای خود دارند. داستان از آنجاییکه میخواهد به در پایان به نتیجه برسد همواره خواننده و ربان آموز را برای رسیدن به انتها و متوجه شدن نتیجه آن هیجان زده نگه می دارد و این خود انگیزه ای برای ادامه داستان می شود. برای استفاده از این روش آموزش انگلیسی بهتر است ابتدا از داستان های کوتاه شروع کرده و رفته رفته به داستان های بلند و نهایتا کتاب ها و رمان های انگلیسیروی بیاورید. خواند داستان با صدای بلند می تواند شما را در روخوانی صریح زبان انگلیسی یاری کند.

در این پست یک داستان عاشقانه انگلیسی بسیار زیبا برای شما تدارک دیده ایم.

Once a Girl when having a conversation with her lover, asked
Why do you like me..? Why do you love me?
I can't tell the reason… but I really like you
You can't even tell me the reason… how can you say you like me?
How can you say you love me?

یک بار دختری حین صحبت با پسری که عاشقش بود، ازش پرسید

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۲:۲۸
زهرا اسکندری

ر این پست یک متن انگلیسی بسیار زیبا و صریح به همراه ترجمه فارسی قرار دادیم. استفاده از متون انگلیسی ترجمه شده یکی از راهکارهای آموزش انگلیسی است که به زبان آموزان می تواند کمک شایانی در درک مطلب و موضوع ترجمه نماید. امیدواریم این متن مورد توجه قرار گیرد.

How to Be a More Lovable Person
 چگونه آدم دوست داشتنی تری باشیم
 Translated by Morteza Saadatmorad
 

 Be a nicer person. So simple and easy. Great, that doesn't help much, or does it? It may seem so obvious, but are you nice to people? You may assume you are. It's easy for anyone to just assume this. It's not like someone wakes up, and decides I am going to be bad to people just for the heck of it. Truly think about how you act to others in general. Do you tend to be rude, impatient, inconsiderate, or not think how others feel, think, or what they say? How do you generally act toward others? Sometimes being shy easily gets mistaken for being rude, or not being very nice. I know it's not real fair, but it's easy for a lot of people to assume. Learn to understand and relate to what others think. That's a better way to evaluate how you've treated them. That's what I've learn to do and it works. Sometimes I've not been very nice to people, when I truly didn't mean to be.

 آدم مودب تری باشید.خیلی ساده وراحت باشید.سوال مهم این است،آیا زیاد به دیگران کمک می کنید یا نه؟ممکن است این موضوع خیلی مشهود بنظر برسد ولی آیا درنزد مردم دوست داشتنی هستید؟ممکن است پیش خودتان تصور کنید که دوست داشتنی هستید.پی بردن به این موضوع ، فقط برای کسی که پیش خود تصور می کند دوست داشتنی است، آسان است.این دوست داشتنی بودن نیست که شخصی از خواب بیدار شود وتصمیم بگیرد که: من می خواهم بامردم بد باشم، فقط برای اینکه آنها از این موضوع حساب ببرند.درباره چگونگی رفتارتان در جمع،صادقانه فکر کنید.آیا دوست دارید که خشن باشید،آیا مایل اید بداخلاق و بی ملاحظه باشید ، یا نه، فکر می کنید که دیگران نسبت به شما چه فکری می کنند ؟فکر می کنید نسبت به شما چه احساسی دارند و چه چیز پشت سر شما می گویند؟معمولن بادیگران چطور رفتارمی کنید؟گاهی اوقات به آسانی خجالتی بودن با خام بودن ویا نه با خیلی مودب بودن اشتباه گرفته می شود.من می دانم که خجالتی بودن زیبایی واقعی نیست،زیرا تصورش برای بسیاری از مردم آسان است.آگاه شویدکه دیگران به چه چیزی فکر می کنندو آن را برای خودتان بازگو کنید.این بهترین روشی است که متوجه شوید با دیگران چه رفتاری داشته اید.این چیزیست که یاد گرفته ام انجامش دهم واین روش موثر است.گاهی اوقات،وقتی که صادقانه می خواستم که برای مردم دوست داشتنی باشم ، خیلی دوست داشتنی نبوده ام.

 
 Showing more of your personality. I think a lot of shy people don't come off as lovable. It's not because they aren't, it's just easy for others to make assumptions. They think they are just not real friendly, where it's not true. They are just a little nervous and not real comfortable. Really there's no reason to not be more outgoing. People are extremely receptive to this trait. You don't have to worry about embarrassing yourself, because you in fact are making them feel comfortable and more receptive to you. Don't be too aggressive and outgoing though.

همواره بیشتر شخصیت تان را درمعرض نمایش قراردهید. به گمانم خیلی از آدم های خجالتی به عنوان آدمی جذاب مطرح نمی شوند. این مسئله اتفاق نمی افتد زیرا آنها این طور نیستند،زیرا برای دیگران تنها تصورش آسان است.درجایی که خجالتی بودن پایدار نماند،مردم تنها فکر می کنند که اینگونه افراد مهربان واقعی نیستند. مردم فقط پیش خود فکر می کنند که اینگونه افرادکمی عصبی هستند و واقعن راحت نیستند.مردم پیش خودفکر میکنند که دلیلی وجود ندارد که این گونه افراد همواره بیش از این در ارتباط برقرار کردن از دیگران پیشی نگیرند.مردم بشدت این ویژگی را می پذیرند.شما نباید از خجالتی بودن خودتان نگران باشید،زیرا شما درحقیقت دارید کاری می کنید که آنها نسبت به شما احساس راحتی کنند و پذیرای شما باشند.درعین حال زیاد پرتکاپو نباشید و از محدوده شخصیت خود خارج نشوید.

 Being funny and showing more humor. I don't want to hear that you do not have a sense of humor, or funny side to you. Everyone of us do. Everyone is capable of laughing and enjoying others in that regard.

 همواره شادی بخش باشید و خودتان را شوخ تر نشان دهید.نمی خواهم ازطرف شما بشنوم که استعداد خنداندن یا بامزه بودن راندارید.همه ما این استعداد را داریم.هرکسی به نوعی توانایی خنداندن ولذت بخش بودن برای دیگران رادارد.

 Loosen up a bit. Don't be so uptight all the time. If you're constantly being a bit of a safety freak, or always concern about every little consequence. It can be a uncanny problem and not really bring fun around. I understand that consequences are important for the most part. I'm not suggesting you should go off and rob a bank or anything crazy like that.. Don't be afraid to have a some fun and live. Sometimes it's okay to do things you aren't really suppose to do. It's actually healthy. Don't be such a by-the-book kind of person all the time.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ ارديبهشت ۹۴ ، ۱۲:۲۵
زهرا اسکندری